I Am Congres

Veerkracht en efficiëntie in een drukke en digitale wereld

Dinsdag 12 februari 2019

Gent

Programma

9u15:  ontvangst met thee en koffie

9u45: verwelkoming en ademruimte om de focus te versterken

10u00 -11u30:  Theo Compernolle – ONTKETEN JE BREIN

11u30 -12u00:Pauze met thee en koffie

12u00 – 13u00: Theo Compernolle – ONTKETEN JE BREIN

13u00 -14u00: Lunch

14u00 – 14u15:  David Dewulf, meditatieve  ontspanning

14u15 – 15u00 : Jan Toye – MENTAAL KAPITAAL EN WELBEVINDEN, een integraal beleid

15u00 – 15u30 : pauze met thee en koffie

15u30 – 17u00: Christine Wittoeck – DIGITAL DETOX, van digitale onrust naar digitaal comfort

17u00  – 17u15 : David Dewulf – MASTERTIP voor detox ( voor wie het bijna te laat is) & meditatieve afsluit voor een ontspannen rit naar huis 

  

ONTKETEN JE BREIN

ONTKETEN JE BREIN

Professor Dr. Theo Compernolle

Theo Compernolle toont aan dat wetenschappelijk onderzoek duidelijk maakt dat “altijd verbonden zijn” ten koste gaat van onze intellectuele productiviteit, creativiteit, geheugen, stress en welzijn. Altijd verbonden kunnen zijn is een zegen voor ons breinwerk, maar altijd verbonden zijn is er een ramp voor, onder andere omdat het ons verleidt tot multitasken. Omdat ons denkend brein maar aan één zaak tegelijk aandacht kan geven, moet het telkens omschakelen, en elke schakeling gaat ten koste van enorm veel tijd, energie, geheugen, creativiteit en stress. De oplossing is batch-tasking, werken in blokken, waarbij alle interrupties geweerd worden. Hulpverleners die zich richten op mindfulness zullen zonder twijfel waarderen dat de wetenschap over het brein een stevige basis biedt voor de kern van hun aanpak. Wat sommige mogelijk minder zullen waarderen is dat diezelfde wetenschap het advies dat we ons buikgevoel, onze intuïties moeten volgen, naar het rijk der fabels verwijst.

MENTAAL KAPITAAL EN WELBEVINDEN, een integraal beleid

MENTAAL KAPITAAL EN WELBEVINDEN, een integraal beleid

Jan Toye

Het welbevinden van elke burger is het ‘mentaal kapitaal’ dat maatschappelijke waarde creëert en naast Bruto Nationaal Product ook bijdraagt tot meer Bruto Nationaal Geluk. Onderzoekers uit 17 staten van Europa brachten de strategische pijlers in kaart voor een integraal overheidsbeleid ‘mentaal kapitaal en welbevinden’. Tijdens deze bijdrage komt er een overzicht van de onderdelen, die helaas te weinig beleidsmatig aangepakt worden en zeker al niet op een integrale wijze.

DIGITALE DETOX: van digitale onrust naar digitaal comfort

DIGITALE DETOX: van digitale onrust naar digitaal comfort

Christine Wittoeck

Altijd en overal bereikbaar zijn? Instant communicatie? Verleiding tot afleiding? FOMO, digibesitas en “Phantom Vibration”? Allemaal termen van de laatste jaren in de context van digitale stress. Technologie en digitale communicatie kunnen echt wel bewust gebruikt worden zonder dat ze de brandstof zijn van burn-out. In welke mate worden we geleefd door technologie, in welke mate zijn we slaaf of meester van digitale (communicatie) middelen? Wat is de impact van (digitale) stoorzenders en hoe beïnvloedt het onze focus? Hebben we collectief digitale onrust? Je krijgt alvast enkele direct toepasbare tips om je eigen digitale detox aan te pakken.

MASTERTIP VOOR DETOX (voor wie het bijna te laat is)

MASTERTIP VOOR DETOX (voor wie het bijna te laat is)

Dr. David Dewulf

David Dewulf Brengt een persoonlijk verhaal en een mastertip voor digitale Detox voor deze mensen die merken dat ze al in de ban zijn van de gsm. Ja, soms willen we de verleiding weerstaan maar het is sterker dan Je persoonlijke wil…